Generasi Kedua…………

Titik sejarah generasi kedua telah bermula dari tahun 1925.
Di antara pengamanah Masjid Khadijah yang terlantik ialah:

 1. Imam Haji Abbas bin Mohamad Taha
 2. Dr Hafeezuddin Sirajuddin Moonshi
 3. Mohammed Tahir bin Hj Husain
 4. Shaik Ali bin Taha Mattar
 5. Syed Alwee bin Ahmad Alasree
 6. Haji Abdul Rahman bin Haji Jamal
 7. Hood Mohamed bin Daud Shah
 8. Shaik Dawood bin Nather Sahih
 9. Shaik Osman Mattar bin Taha Mattar
 10. Shaik Ali bin Taha Mattar
 11. Shaik Ahmad bin Salim Mattar
 12. Shaik Abu Bakar bin Salim Mattar
 13. Abdullah bin Musa
 14. Muhammad bin Simi

Pelbagai kerja pembaikan dan ubahelok pada bangunan asal yang tidak berbumbung itu dan pada kawasan perkarangan Masjid Khadijah telah dijalankan oleh para pengamanah yang bertugas pada waktu itu. Pada bulan Mei 79 hingga Disember 1980, bahagian besar bangunan dan kawasan Masjid Khadijah diubah elok dengan biayai sebanyak $62,691.55 sementara kerja-kerja ubahelok dua buah rumah imam dan bilal di kawasan masjid telah menelan belanja sebanyak $13,035.50. Kolam wuduk yang besar yang pernah menjadi ciri khas Masjid Khadijah telah ditimbus dan dijadikan tempat wuduk yang bertangki air dan berpaip. Dari semasa ke semasa kegiatan peningkatan ibadah seperti tilawatil Quran dan kelas-kelas ugama dijalankan secara rutin. Masjid Khadijah juga pernah menjadi pejabat dan kegiatan Lembaga Biasiswa Kenangan Maulud sejak tahun 1975.

Generasi Ketiga

 LINKS


World Wide Web
Khadijah Mosque